Empress management services
Computers / Internet / Web Design and Development

Opleidingscentra spelen in op veranderende markt

In de huidige markt waar bedrijven om een compleet andere invulling vragen om hun organisatie meer om te buigen naar een lerende organisatie zullen opleidingscentra een belangrijke rol in kunnen spelen. De huidige technologische veranderingen vragen meer dan ooit ook een aanpassing van de wijze waarop bedrijven zichzelf ontwikkelen. Lerende organisaties zijn vooral bedrijven die het voor de mensen die hier werken mogelijk maken om op ieder moment en ieder gewenst tempo kennis te verbreden. Maar nog belangrijker alleen die kennis die noodzakelijk is om het bedrijf nog beter te laten presteren. Het moet dus direct aansluiten op de concrete bedrijfsdoelstellingen en resultaten. Maar bovendien niet tot in detail maar vooral op context niveau, de grote lijnen.

Van context niveau naar detail

Omdat bedrijven uiteindelijk natuurlijk kennis op detail nodig hebben maar het bijna onmogelijk is om te trainen op dit detail is bij de ontwikkeling van kennis het onderwerp en de belangrijkste grote lijnen de materie die moet worden geleerd. Opleidingscentra als bijvoorbeeld TailorIT kunnen samen met het bedrijf deze training op maat geven. Aansluitend op de wensen en concrete werkzaamheden van de organisatie zelf zal in een klassikale training die vaak inhouse gegeven wordt de lesstof worden behandeld. Waar tot op detail de skills worden aangescherpt ligt het vooral aan de discipline van de individuele medewerker om met de benodigde hulpmiddelen de kennis te specialiseren. In het team of op de werkvloer kan bovendien vrij goed deze kennis worden getoetst.

Lean of agile trainen

De achterliggende methodiek die voor deze aanpak centraal wordt gesteld is lean management of Agile development. De training zal zo gericht mogelijk moeten worden gemaakt en al het overbodige wat het doel niet centraal stelt zal niet in de lesstof worden behandeld. Natuurlijk zijn er uitzonderingen te bedenken maar ook hier geldt wel dat tegenwoordig meer gevraagd wordt aan kennis van medewerkers en dus ook het landschap van kennis sterk is verbreed. Het is dus simpelweg ook noodzakelijk dat een meer agile aanpak hierbij het bedrijf maar vooral ook de kennis zal ondersteunen.

https://www.tailorit.nl