Empress management services
Image default
Bedrijven

Wat is de Code 95?

Code 95 is een veelgehoorde term in de transportwereld. Deze code is terug te vinden op het rijbewijs C en D (in combinatie met E). Doormiddel van deze code kunnen chauffeurs aantonen of zij vakbekwaam zijn. De geldigheidsduur van Code95 is 5 jaar vanaf de datum van afgifte van het betreffende rijbewijs. Na 5 jaar dient deze dus verlengd te worden. Iedere chauffeur moet dan 35 nascholingsuren volgen, waarvan 7 praktijkuren. Hier zullen zij hun kennis en ervaring opfrissen. Hierna is de chauffeur ook pas vakbekwaam. Het is daarom ook erg belangrijk dat deze code verlengd wordt. Als dit niet wordt gedaan, mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden.

Waarom is er Code 95?

Code 95 is in 2009 geïntroduceerd en is een verplichte Europese richtlijn voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor een van de volgende rijbewijzen zijn verplicht:

  • C1(E)
  • C(C)
  • D1(E)
  • D(E)

De Code 95 regelgeving is verplicht in alle EU-landen en is ingevoerd voor huidige en aankomende chauffeurs. Het invoeren van deze code leidt tot een betere verkeersveiligheid, het terugdringen van verkeersongevallen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Extra scholing draagt ook bij aan betere vaardigheden van chauffeurs, waardoor het imago van de sector verbetert. Sommige beroepsbestuurders hoeven Code 95 niet te behalen. Zij zijn vrijgesteld. Het gaat onder andere om brandweerlieden en politiemensen. Ook voor het besturen van een vrachtauto of bus voor privédoeleinden is geen Code 95 nodig.

Nascholing Code 95

Nascholing van Code 95 is op veel manieren mogelijk. Er zijn diverse CBR gecertificeerde opleiders die een pakket aanbieden op het gebied van nascholing voor Code 95 certificering. Zo kun je bij veel bedrijven terecht die deze trainingen aanbieden. Alleen nascholingscursussen die door CBR zijn gecertificeerd, tellen mee voor de verplichte nascholing. Als de nascholingsuren zijn gevolgd, dan stuurt CBR automatisch een Verklaring van nascholing (VVN) naar RDW.

https://eurotransportcollege.com/nascholing-code-95/