Empress management services
Image default
Bedrijven

Waarom is een bouwkundige brandveiligheidsinspectie nodig?

Een bouwkundige brandveiligheidsinspectie is iets anders als een gewone brandveiligheidsinspectie. Bij laatstgenoemde wordt vooral gekeken naar de brandveiligheidsinstallatie, zoals de sprinklerinstallatie en de brandmelder. Vaak wordt er gedacht dat dit alleen al voldoende is. Een bouwkundige brandveiligheidsinspectie neemt andere aspecten in ogenschouw. Waarom is dat nodig?

Wat is een bouwkundige brandveiligheidsinspectie?

Een bouwkundige brandveiligheidsinspectie is een inspectie die niet alleen uitgaat van de veiligheid binnen het pand, maar ook naar bijvoorbeeld de constructie van het pand. Zo wordt onderzocht of de constructie sterk genoeg is, en of de brandcompartimenten aan de gestelde eisen voldoen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er meer of minder brandveilige compartimenten nodig zijn.

Ook wordt gekeken naar de vluchtroutes: zijn deze voldoende aanwezig? En voldoen ze aan de eisen uit het Bouwbesluit? Dit zijn allemaal zaken die in een gewone inspectie niet worden behandeld, maar in een bouwkundige inspectie brandveiligheid wel.

Veiligheid voor jezelf en je medewerkers

Niemand zit te wachten op brand. Veel bedrijven laten daarom een gewone brandveiligheidsinspectie doen. Maar vaak wordt de bouwkundige inspectie overgeslagen. Vaak krijgen inspecteurs dan ook de vraag waarom dit toch noodzakelijk is. Kortgezegd is het antwoord: ‘Voor de veiligheid van jezelf en je medewerkers’. De schade bij brand kan aanzienlijk zijn. Schade aan het gebouw is al vervelend, maar het wordt nog vervelender als mensen letselschade oplopen, of erger.

Het kan zomaar zijn dat een brandwerende muur geen zestig minuten standhoudt, maar zes minuten. Bijvoorbeeld omdat er een kabelgoot foutief is doorgetrokken voor een nieuwe airco. Dat zijn zaken die bij een gewone inspectie vaak niet opvallen. Bij een bouwkundige inspectie valt zo’n fout wel op. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als de brandveiligheid toch niet in orde is.

De brandmeldinstallatie mag niet overgeslagen worden

Natuurlijk mag de brandmelder niet overgeslagen worden. Vaak moet een brandmeldinstallatie voldoen aan de eisen van een inspectiecertificaat. Anders kan in het geval van brand bijvoorbeeld de verzekering niets vergoeden. Bovendien wil je als bedrijf zelf ook dat brand tijdig wordt gedetecteerd, gesignaleerd en gemeld. Zo kun je het pand veilig ontruimen. Een inspectie brandmeldinstallatie is daarom onmisbaar.

Soms is een dergelijke inspectie verplicht, maar je kunt altijd vrijwillig een inspectie aanvragen. De installatie wordt volledig getest, inclusief de bijbehorende sturingen. Daarnaast kijkt men ook naar organisatorische zaken, zoals het beheer van de installatie. Na een installatie stelt de inspecteur een rapport op met aanbevelingen. Deze kun je dan overnemen om aan alle eisen te voldoen en een certificaat te ontvangen.