Empress management services
Image default
Gezondheid

De keerklepcontrole is een vast onderdeel in het legionella beheersplan

Eens in de zoveel tijd moet een keerklepcontrole worden uitgevoerd. Dat staat zo in het legionella beheersplan. Wat staat daar eigenlijk verder nog in? En wat gebeurt er eigenlijk bij zo’n keerklepcontrole? Waarom is het belangrijk? En ben je verplicht om aan legionellabeheersing te doen? Je leest alles wat je moet weten over het legionellabeheersplan en de keerklepcontrole.

Wat staat er in het legionella beheersplan?

In het legionella beheersplan staat welke maatregelen je moet nemen op het risico op een legionellabesmetting te beperken. Zo kan er bijvoorbeeld in staan dat de tappunten regelmatig moeten worden doorgespoeld en dat er een periodieke monstername moet plaatsvinden. Ook vind je de verplichte keerklepcontrole hierin terug.

Een legionella beheersplan schrijf je niet zelf. Deze wordt opgesteld door een geaccrediteerde organisatie. Daarvoor wordt er eerst een onderzoek gedaan, en een analyse verricht. Daardoor kan het zijn dat het beheersplan er bij verschillende bedrijven verschillend uitziet.

Wat is een keerklepcontrole?

Een keerklepcontrole is een controle waarbij wordt gecontroleerd of de keerklep goed sluit. De keerklep moet sluiten wanneer de waterleidingdruk wegvalt. Een controle wordt uitgevoerd middels een testinstallatie. Daarbij wordt een onder- of overdrukmethode toegepast. Werkt de keerklep goed? Dan wordt er een keuringssticker geplakt. Na afloop van de controle ontvang je een keuringsdocument, voor het in het digitale logboek.

Een keerklepcontrole wordt altijd uitgevoerd door een geaccrediteerde organisatie. Je kunt deze controle dus niet zelf uitvoeren en aftekenen. Een installateur met de juiste kijk op zaken voert de controle uit.

Waarom een keerklepcontrole laten uitvoeren?

Het onjuist functioneren van keerkleppen komt meestal door gruis en kalkafzetting. Bovendien slijt een keerklep ook gewoon. Daarom staat in de NEN10076 dat een jaarlijkse keerklepcontrole moet worden uitgevoerd. Bovendien is het ook fijn als alle apparatuur goed werkt en de kans op legionellabesmetting zo klein mogelijk is. Van legionella kun je goed ziek worden, als het ontaardt in een longontsteking. Dan spreken we van de veteranenziekte.

Veiligheid is een belangrijk thema binnen bedrijven en organisaties in Nederland. Daar hoort het thema waterveiligheid ook bij. Direct op de juiste manier aan de slag gaan, bespaart bovendien ook flink op de kosten voor legionellapreventie.

Is legionellapreventie verplicht?

Legionellapreventie is niet altijd verplicht, maar in veel gevallen wel. Bijvoorbeeld als je de eigenaar bent van een (drink)waterinstallatie. Daarnaast geldt voor specifieke locaties als zwembaden, tankstations met een douche en een verzorgingstehuis een verplichting voor legionellapreventie. Je doet er goed aan te controleren of jouw bedrijf of instelling ook verplicht is een legionella beheersplan op te stellen.