Empress management services
Image default
Zakelijk

ERP-voor groothandels

Groothandels hebben veel zaken waar zij rekening mee moeten houden. Inkoop, verkoop, voorraadbeheer, marketing, administratie, etc. Om dit allemaal goed te laten verlopen is er ERP-software. ERP-software is een soort bedrijfssoftware om veel bedrijfsprocessen op een juiste wijze te beheren en te optimaliseren. Wij willen uitleggen hoe ERP uw groothandel kan helpen.

ERP- een definitie

ERP-software is zoals eerder beschreven beschreven een managementsysteem om bedrijfsprocessen te beheren en te optimaliseren. De afkorting ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP-systeem automatiseert en verbindt daarnaast bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Alle gegevens van de verschillende afdelingen worden opgeslagen in een centrale database, waardoor ze altijd voor iedere medewerker inzichtelijk zijn.

Een ERP-softwaresysteem zorgt daarnaast voor een verhoogde productiviteit binnen een organisatie, doordat veel bedrijfsprocessen binnen dit systeem geautomatiseerd kunnen worden.

Geen organisatie is natuurlijk hetzelfde. Dat is ook de reden dat ERP-systemen zo veel van elkaar verschillen. Ieder ERP-systeem kan worden ingericht met veel soorten modules die de verschillende afdelingen kunnen ondersteunen. Deze modules bestaan weer per softwarepakket uit verschillende functionaliteiten. Het vinden van de ERP-leverancier die de juiste software kan leveren is daarom zeer belangrijk.

MRP-module

Wanneer het gaat over groothandels, voorraden, materialen en digitalisering gaat het vaak over papierloos werken of werkplekken op afstand. Material Requirement Planning, oftwel MRP, komt slechts bij een paar mensen in gedachten. Planning van materiaalvereisten speelt een essentiële rol bij een efficiëntere procesplanning in bedrijven.

Wat MRP precies doet, hoe MRP zijn weg vond in moderne softwarelandschappen en waar deze ondernemerstaak vandaag zijn plaats vindt, zal het onderwerp zijn in deze blog.

Wat is MRP?

Material Requirement Planning (MRP) beschrijft de taak van het gebruik van algoritmen om toekomstige materiaalvereisten te bepalen op basis van tijd en hoeveelheid. In principe gaat de eisenbeoordeling over de benodigde hoeveelheden materialen die nodig zijn voor de productie van bepaalde producten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie basistypen behoeften in de ondernemerscontext. Primaire behoeften, secundaire behoeften en tertiaire behoeften. De eerste beschrijft de behoefte aan producten. De secundaire vereiste vertegenwoordigt de vraag naar producten die nodig zijn voor de productie van de primaire vraag. Onder tertiaire eisen worden verstaan de hulpstoffen die nodig zijn voor de productie, zoals gereedschappen of slijtmaterialen.

Integratie van ERP en MRP

MRP-systemen worden geïntegreerd in een ERP-systeem. De integratie in de ‘Enterprise Resource Planning software’ heeft als doorslaggevend voordeel dat dezelfde data master gebruikt kan worden. Terwijl het ERP-systeem de coördinatie van middelen, informatie en processen in een bedrijf ondersteunt, gaat het bij het plannen van materiaalvereisten om het bepalen van de benodigde middelen voor toekomstige bestellingen.

Daarom is het belangrijk dat het MRP-systeem weet wat de huidige capaciteitsbenutting van de productie is, welke orders in de toekomst kunnen worden verwacht en welke voorraden momenteel de overhand hebben. Toegang tot historische gegevens uit het ERP is ook essentieel voor de MRP. Op basis van alle gegevens kan het MRP-systeem de respectieve behoeften van toekomstige bestellingen bepalen, rekening houdend met de respectieve soorten behoeftenanalyses.

Kijkend naar een ERP-leverancier

Wij willen een ERP-leverancier uitlichten die een alles-in-één systeem aanbiedt. Dat is Admicom. Hun systeem automatiseert al uw bedrijfsprocessen, vanaf offreren tot aan projectenbeheer. U krijgt door dit systeem real-time inzicht in al uw bedrijfsgegevens.