Empress management services
Image default
Banen en opleidingen

Bouwkosten adviseur

Bouwkosten adviseur

Functie

– Het bedrijf staat de komende 10 jaar voor een immense uitdaging. De afgelopen jaren renoveerde en bouwde gemiddeld 154 wooneenheden/jaar. Dit willen we optrekken naar 566 wooneenheden/jaar die ofwel nieuw worden gebouwd of waar een renovatie in uitgevoerd wordt. Deze uitdaging kunnen we niet enkel met eigen personeel realiseren. We willen dan ook meer externen (via dienstencontracten) inschakelen, die in de beginjaren ongeveer 314 wooneenheden/jaar voor hun rekening nemen. Om deze externen aan te sturen werft het bedrijf 3 programmamanagers aan die rechtstreeks rapporteren aan de manager gebouwenwerking.

– Twee programmamanagers krijgen als opdracht het opvolgen en coördineren van externe projectmanagers voor nieuwbouw-, vervangbouw- en renovatieprojecten. Bij één programmamanager ligt de focus op het aansturen van externen bij de uitvoering van deelingrepen in bestaand patrimonium.

– Dit is een nieuwe methodiek en dus nog ontgonnen terrein voor het bedrijf . Je zal dan ook betrokken worden bij de uitwerking van een werkbare structuur om door middel van externe projectmanagers de ontwerpbureaus en aannemers op te volgen en bij te sturen.

– Van zodra we kunnen opstarten, neem je, naast een coördinerende en sturende rol, ook een operationele rol op:

o Je bereidt nieuwbouw- en renovatiedossiers voor, door:

§ het analyseren, onderzoeken en in kaart brengen van projectmogelijkheden (bestemming, aantal wooneenheden, termijn, renovatiekosten…);

§ de nodige aanvragen te doen om van start te kunnen gaan met de uitvoering van projecten zoals de aanvraag tot aanleg van infrastructuur;

§ een projectvoorstel met planning en financiële haalbaarheid uit te werken.

o Je start op, werkt uit en volgt op de aanbestedingsprocedure voor de aanstelling van ontwerpers:

§ Verzamelen van alle nodige gegevens;

§ De opmaak en controle van lastenboeken waarin aangeduid wat de vereisten / voorwaarden zijn van de maatschappij.

 

– Van zodra de partners gekend zijn, werk je constructief en intensief samen met verschillende actoren en burgers (omwonenden, zittende / toekomstige huurders) rond je projecten via het organiseren van onder meer regelmatige informatie- en participatiemomenten.

Aanbod

– Een uitdagende en gevarieerde job met een marktconforme verloning volgens barema (A121-A122) en extralegale voordelen.

– Toffe collega’s en een leuke job.

– Een contract van onbepaalde duur (voltijdse vaste job) met een glijdend uurrooster van 39uur/week.

– Extralegale voordelen zoals maaltijdscheques (8 euro), hospitalisatieverzekering, gsm en groepsverzekering.

– Tussenkomst bij leasen van fiets, fietsvergoeding of volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer.

– Een uitgebreid pakket aan verlofdagen: 20 wettelijke verlofdagen, 7 extralegale verlofdagen, 3 extralegale feestdagen (2 januari, 11 juli en 26 december), 6 ADV-dagen en maximaal 4 ‘rimpeldagen’ (afhankelijk van leeftijd).

– Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Jouw profiel

– Je hebt een hoger of masterdiploma in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur bouw of (ingenieur) architect) of gelijkwaardig door ervaring.

– Je hebt ervaring in de bouwsector, ervaring met projectteams & aannemers.

– Je houdt van een uitdaging en het aanbrengen van structuur.

– Kennis van bouwkundige ontwerp- en uitvoeringsprocessen en bouwkosten is een must.

– Het is een pluspunt dat je inzicht hebt in de werking van openbare besturen en hun beslissingsprocedure met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten.

– Je bent resultaatgericht en kan meerdere externe projectmanagers gericht aansturen en opvolgen.

– Je bent flexibel ingesteld en hebt sterke onderhandelings- en communicatievaardigheden.

– Je staat er op steeds kwalitatief werk af te leveren.

– Je bouwt een netwerk en een goede verstandhouding op met contactpersonen die een rol kunnen spelen in nieuwbouw- en/of renovatieprojecten voor de maatschappij, zoals studiebureaus, architecten, VMSW, nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water), zodat de medewerking en samenwerking van de verschillende betrokken partijen optimaal kan verlopen tijdens de opstart en uitvoering van deze projecten.

Resultaatgerichtheid, Leervermogen hebben, Zelfstandig werken, Creatief denken (Inventiviteit), Regels en afspraken nakomen, Contactvaardig zijn, Klantgerichtheid, Omgaan met stress, Plannen (= ordenen), Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit), Zin voor nauwkeurigheid hebben

Leveranciers, (onder)aannemers raadplegen en selecteren, Het ontwerp van het bouw- of inrichtingsproject van een gebouw of een ruimte opstellen volgens de opdracht en de noden, De activiteiten van een team coördinerenEen organisatie leiden

Master (MA)

 

 

https://www.vindazo.be/vacatures/bouwkosten-adviseur.html