Empress management services
Image default
Gezondheid

Het belang van veiligheidsinformatiebladen

Veel alledaagse producten en materialen die je dagelijks gebruikt bij het klussen in huis, het opknappen van je boot, het houden van je dieren of het sleutelen aan je auto kunnen een gevaar opleveren voor je gezondheid. Deze kunnen namelijk giftig zijn bij het inademen of veroorzaken een allergische reactie. Op dat moment dien je over de juist persoonlijke beschermingsmiddelen te bezitten. Maar hoe weet je nu welke beschermingsmiddelen je nodig hebt? Op dat moment komen de veiligheidsinformatiebladen, afgekort vib’s, om de hoek kijken.

Wat is het?

Jaren terug bedachten leveranciers zelf welke informatie ze bij hun product leverden. Zo kwam het dus voor dat er over een bepaalde stof niets werd medegedeeld, terwijl deze wel schadelijk voor de gezondheid kon zijn. Daarom besloot de Europese Unie in 1991 om duidelijkheid te brengen en werden de vib’s verplicht. Op deze formulieren staat alle belangrijke informatie van het product, denk bijvoorbeeld aan de naam van de stoffen en welke beschermingsmiddelen je nodig hebt om ermee te werken. Elk gevaarlijk product heeft een dergelijk formulier, echter worden deze niet altijd standaard bijgeleverd. Iedere leverancier is wel verplicht om je het formulier op te sturen, wanneer je daar om vraagt.

Wat staat erop?

Iedere gevaarlijke stof heeft een bepaald CAS-nummer, dat genoteerd staat op het veiligheidsinformatieblad. Dit nummer kun je vervolgens invoeren in een database, waarna vervolgens wordt weergegeven welke beschermingsmiddelen je dient te gebruiken. Twijfel je over de aangeraden beschermingsmiddelen? Kies dan altijd voor de hoogst mogelijke bescherming, liever het zekere voor het onzekere.

https://www.devibfabriek.nl/