Empress management services
Image default
Aanbiedingen

Een subsidie voor monument maakt onderhoud makkelijker

Bent u trotse eigenaar van een monument? Dan weet u als geen ander dat de kosten voor onderhoud al snel kunnen oplopen. Gelukkig kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor een subsidie monument. Of u recht hebt op het ontvangen van een subsidie voor uw monument hangt af van het soort monument dat u bezit. Daarnaast is ook de onderbouwing van de aanvraag van belang. Bedenk goed van tevoren waarvoor u subsidie wilt aanvragen.

 

Subsidie instandhouding monument

De rijksoverheid heeft een subsidie ter beschikking gesteld voor eigenaren van rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben. In ieder geval geen woonfunctie van oorsprong! Denk hierbij aan gebouwen zoals boerderijen, kerken, fabrieken en molens. De subsidie bedraagt genoeg om een gedeelte van het onderhoud te financieren. Wat valt er allemaal onder onderhoud? Het sober en doelmatig onderhoud op basis van het instandhoudingsplan.

 

Wanneer komt u in aanraking?

Zoals u net al kon opmerken uit de tekst komt u in aanmerking voor een subsidie monument wanneer u eigenaar bent van een rijksmonument en/of woont in een rijksmonument. Daar komt dan ben wel bij kijken dat het rijksoverheidsmonument in kwestie van oorsprong géén woonfunctie had. Denk hierbij aan gebouwen zoals een museum, kerkgebouw, kasteel of paleis. Bent u nog niet gestart met de werkzaamheden om het monument flink op te knappen of simpelweg te onderhouden? Dan komt u in aanmerking een subsidie monument aan te vragen. Bent u van plan om een rijksmonument een nieuwe bestemming te geven? Dan is er ook nog iets zoals een herbestemmingssubsidie.

 

https://klement-rentmeesters.nl/subsidie-monumenten/